วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

9Yin Online Review: ข้อมูลปราณนอกสำนัก

9Yin Online Review: ข้อมูลปราณนอกสำนัก

age of wushu cover
Review เกียวกับปราณนอกสำนักนะครับ
สถานนะต่างๆ รวมทั้งที่มาของ ปราณแต่ละอันนะครับ

毒蟾功 พลังคางคก (ไม่แน่ใจว่าใช่อันเดียวกับลมปราณของ พิษประจิม อาวเอี้ยงฮงมั้ย เพราะชื่อไม่ตรงกัน)

MAX LV 49
สังกัด : ไร้สำนัก
เงื่อนไขการได้รับมา :สามารถเอา item ที่ดรอปจากดันใหญ่ไปแลกกับ npc ได้ครับ (จะมีมาในแพทช์หลังๆ)
ประเภทวิชา : พลังภายใน(ลมปราณ)
ชนิด : หยางแข็ง
P1

P2
เมื่อระดับ (MAX LV) 49 มีคุณสมบัติดังนี้
Brawn +111
Dex +55
Breath +100
Spirit +100
Stamina +94
ความสามารถของการเพิ่มด้วยระดับอุปกรณ์สวมใส่
Brawn +166/+0
Balance +82/+0
Breath +150/+0
Spirit +76/+0
Stamina +141/+0
พลังชีวิต (Max HP) +5040
กำลังภายใน (Max MP) +1285
พลังป้องกัน (Max Parry) +2870
ป้องกันกำลังภายใน +120
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท แข็งกร้าว (หยางแข็ง) 20%
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท ไทเก็ก 16%
สถานะพิเศษ ที่ระดับ 49
เมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย โดยเป้าหมายมีโอกาสติดพิษ "คางคก" เป็นเวลา 9 วินาทีสามารถซ้อนทับสถานะเดิม ได้ 8 ขั้น หลังจากนั้นจะเกิดการระเบิดของพิษส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ศัตรู ความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถขัดจังหวะการออกกระบวนท่าของศัตรู และหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูเป็นเวลา 3 วินาที

残阳功诀พลังอาทิตย์อัสดง

MAX LV 49
สังกัด : ไร้สำนัก
เงื่อนไขการได้รับ :ดรอปจากสนธยา ระดับ Hell - Shura ระดับ 36 ขึ้นไปรวบรวมเศษคัมภีร์จากโคมแดง
ประเภทวิชา : พลังภายใน(ลมปราณ)
ชนิด : หยางแข็ง

P3
P4
เมื่อระดับ (MAX LV) 49 มีคุณสมบัติดังนี้
Brawn +62
Dex +60
Breath +100
Spirit +92
Stamina +96
ความสามารถของการเพิ่มด้วยระดับอุปกรณ์สวมใส่
Brawn +93/+0
Balance +90/+0
Breath +150/+0
Spirit +138/+0
Stamina +144/+0
พลังชีวิต (Max HP) +5070
กำลังภายใน (Max MP) +1285
พลังป้องกัน (Max Parry) +4290
ป้องกันกำลังภายใน +120
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท แข็งกร้าว (หยางแข็ง) 20%
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท ไทเก็ก 16%
สถานะพิเศษ ที่ระดับ 49
สะสมพลังโจมตีที่สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู และสะสมพลังโจมตีที่เราได้รับ (เริ่มสะสมหลังจากที่ได้รับความเสียหาย และสร้างความเสียหาย 2 วินาที) หลังจากนั้น 14วินาทีสร้างความเสียหายจากแต้มที่ได้สะสมไว้แก่ศัตรู

五行心法 วิชาห้าชีวิต

MAX LV 49
สังกัด : ไร้สำนัก
เงื่อนไขการได้รับ :ดรอปจากป้อมเมฆเขียว ระดับ Hell - Shura ระดับ 36 ขึ้นไปรวบรวมเศษคัมภีร์จากโคมแดง
ประเภทวิชา : พลังภายใน(ลมปราณ)
ชนิด : หยินอ่อน
P5

P6
เมื่อระดับ (MAX LV) 49 มีคุณสมบัติดังนี้
Brawn +62
Dex +60
Breath +93
Spirit +92
Stamina +103
ความสามารถของการเพิ่มด้วยระดับอุปกรณ์สวมใส่
Brawn +93/+0
Balance +90/+0
Breath +139/+0
Spirit +138/+0
Stamina +154/+0
พลังชีวิต (Max HP) +5130
กำลังภายใน (Max MP) +1265
พลังป้องกัน (Max Parry) +4440
ป้องกันกำลังภายใน +120
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท หยิน อ่อนหยุน 20%
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท ไทเก็ก 16%
สถานะพิเศษ ที่ระดับ 49
ภายใน 30 วินาทีที่ได้รับความเสียหายมีโอกาส 50% ลดพลังโจมตีที่ได้รับ ไปเปลี่ยนเป็นพลังภายในให้กับตนเอง สามารถเกิดผลทับซ้อนพร้อมกันได้ถึง 27 ครั้ง

紫霞功พลังรัศมีม่วง / พลังเมฆม่วง / ลมปราณเมฆาม่วง ของงักปุกคุ้ง แห่ง หัวซานMAX LV 49

สังกัด : ไร้สำนัก
เงื่อนไขการได้รับ : ดรอปจากเนินนกยูง ระดับ Hell - Shura ระดับ 36 ขึ้นไป รวบรวมเศษคัมภีร์จากโคมแดง
ประเภทวิชา : พลังภายใน(ลมปราณ)
ชนิด : ไทเก็ก
P7

P8
เมื่อระดับ (MAX LV) 49 มีคุณสมบัติดังนี้
Brawn +100
Dex +92
Breath +62
Spirit +60
Stamina +96
ความสามารถของการเพิ่มด้วยระดับอุปกรณ์สวมใส่
Brawn +150/+0
Balance +138/+0
Breath +93/+0
Spirit +90/+0
Stamina +144/+0
พลังชีวิต (Max HP) +5310
กำลังภายใน (Max MP) +1225
พลังป้องกัน (Max Parry) +3180
ป้องกันกำลังภายใน +120
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท ไท่เก็ก 20%
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท หยินอ่อน และ หยางแข็ง 16%
สถานะพิเศษ ที่ระดับ 49
การโจมตีเป้าหมายที่เป้าหมายสามารถหลบหลีกได้ ทุก 0.7 ครั้ง จะสร้างความเสียหายธาตุหยิน 100 หน่วยให้กับเป้าหมาย
(ดาเมจจะส่งผลกับเป้าหมายที่เป็นผู้เล่นเท่านั้น)

无妄神功พลังสมดุลย์กายากล้าแกร่ง ของ ไป๋ซื่อไฉ่ แห่งเขาคุนลุ้นMAX LV 49

สังกัด : ไร้สำนัก
เงื่อนไขการได้รับ : ดรอปจากโรงเตี้ยมหลงเมิ่น ระดับ Hell - Shura ระดับ 36 ขึ้นไป รวบรวมเศษคัมภีร์จากโคมแดง
ประเภทวิชา : พลังภายใน(ลมปราณ)
ชนิด : หยางแข็ง
P9

P10
เมื่อระดับ (MAX LV) 49 มีคุณสมบัติดังนี้
Brawn +100
Dex +62
Breath +93
Spirit +60
Stamina +95
ความสามารถของการเพิ่มด้วยระดับอุปกรณ์สวมใส่
Brawn +150/+0
Balance +93/+0
Breath +139/+0
Spirit +90/+0
Stamina +142/+0
พลังชีวิต (Max HP) +5070
กำลังภายใน (Max MP) +1280
พลังป้องกัน (Max Parry) +3300
ป้องกันกำลังภายใน +120
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท หยางแข็ง(แข็งกร้าว) 20%
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท ไท่เก็ก 16%
สถานะพิเศษ ที่ระดับ 49
ลดความเสียหายทุกชนิดที่ได้รับลง 20% เมื่อโจมตีศัตรู ส่งผลให้เป้าหมายพลังป้องกัน ทั้งภายใน และ ภายนอกลดลง 10% แต่เพิ่มพลังโจมตีทุกชนิดให้เป้าหมาย 5%

逆天邪功พลังนภาอสูร

MAX LV 49
สังกัด : ไร้สำนัก
เงื่อนไขการได้รับ : ดรอปจากด่านหยานเมิ่น ระดับ Hell - Shura ระดับ 36 ขึ้นไปรวบรวมเศษคัมภีร์จากโคมแดง
ประเภทวิชา : พลังภายใน(ลมปราณ)
ชนิด : หยินอ่อน

P11
P12
เมื่อระดับ (MAX LV) 49 มีคุณสมบัติดังนี้
Brawn +78
Dex +57
Breath +81
Spirit +114
Stamina +80
ความสามารถของการเพิ่มด้วยระดับอุปกรณ์สวมใส่
Brawn +117/+0
Balance +85/+0
Breath +121/+0
Spirit +171/+0
Stamina +120/+0
พลังชีวิต (Max HP) +5070
กำลังภายใน (Max MP) +1280
พลังป้องกัน (Max Parry) +4740
ป้องกันกำลังภายใน +120
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท หยินอ่อน 20%
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท ไท่เก็ก 16%
สถานะพิเศษ ที่ระดับ 49
เมื่อไม่ได้ป้องกันการโจมตี (อาจหมายถึงไม่ได้บล๊อคการโจมตี) จะติดสถานะ "ชั่วร้าย" เป็นเวลา 16 วินาที (สถานะนี้ ซ้อนทับกันได้ 13 ขั้น) แต่ละขั้นเพิ่มพลังโจมตี 1.5%
เมื่อทำการโจมตีโดนเป้าหมาย สถานะนี้จะหายไป
สถานะชั่วร้าย : ในช่วงเวลาที่สถานะชั่วร้ายหายไป พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 50% เป็นเวลา 12 วินาที

冰心诀วิชาดวงใจน้ำแข็ง

MAX LV 49
สังกัด : ไร้สำนัก
เงื่อนไขการได้รับ :สามารถเอา item ที่ดรอปจากดันใหญ่ไปแลกกับ npc ได้ครับ (จะมีมาในแพทช์หลังๆ)
ประเภทวิชา : พลังภายใน(ลมปราณ)
ชนิด : หยินอ่อน
P13

P14
เมื่อระดับ (MAX LV) 49 มีคุณสมบัติดังนี้
Brawn +60
Dex +54
Breath +99
Spirit +96
Stamina +102
ความสามารถของการเพิ่มด้วยระดับอุปกรณ์สวมใส่
Brawn +90/+0
Balance +81/+0
Breath +148/+0
Spirit +144/+0
Stamina +153/+0
พลังชีวิต (Max HP) +5100
กำลังภายใน (Max MP) +1275
พลังป้องกัน (Max Parry) +4320
ป้องกันกำลังภายใน +120
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท หยินอ่อน 20%
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท ไท่เก็ก 16%
สถานะพิเศษ ที่ระดับ 49
เมื่อเป้าหมายโจมตี สร้างความเสียหายโดยหักลบกับค่าParry (ศัตรูโจมตีขณะผู้ใช้ป้องกัน) จะทำให้ผู้ใช้ ติดสถานะ "เกราะคุ้มกันหัวใจน้ำแข็ง" เป็นเวลา 8 วินาที
โดยสถานะดังกล่าว สามารถเรียกคืนเลือดที่เสีย ไป 250% จากความเสียหายที่โจมตี สามารถเรียกคืนเลือดได้สูงสุด 298 หน่วย จากแรงโจมตีการเรียกคืนเลือดจะเกิดทุกๆ 0.5 วินาที , เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูค่า Parry

血刀经คัมภีร์ดาบโลหิต

MAX LV 49
สังกัด : ไร้สำนัก
เงื่อนไขการได้รับ :สามารถเอา item ที่ดรอปจากดันใหญ่ไปแลกกับ npc ได้ครับ (จะมีมาในแพทช์หลังๆ)
ประเภทวิชา : พลังภายใน(ลมปราณ)
ชนิด : หยางแข็ง
P15

P16
เมื่อระดับ (MAX LV) 49 มีคุณสมบัติดังนี้
Brawn +92
Dex +114
Breath +88
Spirit +52
Stamina +64
ความสามารถของการเพิ่มด้วยระดับอุปกรณ์สวมใส่
Brawn +138/+0
Balance +171/+0
Breath +132/+0
Spirit +78/+0
Stamina +96/+0
พลังชีวิต (Max HP) +4920
กำลังภายใน (Max MP) +1320
พลังป้องกัน (Max Parry) +3360
ป้องกันกำลังภายใน +120
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท หยางแข็ง(แข็งกร้าว) 20%
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท ไท่เก็ก 16%
สถานะพิเศษ ที่ระดับ 49
การโจมตีมีโอกาสเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติม และ ทำให้เป้าหมายติดสถานะ "เสียเลือด" อย่างรุนแรง เป็นเวลา 8 วินาที
การตาย : เมื่อเป้าหมายติด สถานะ เลือดออกอย่างรุนแรง จะส่งผลให้การฟื้นฟูเลือดของเป้าหมาย ลดลง 80%
หมายเหตุ แปลออกมาได้อย่างนี้นะคะ "การตาย" อาจจะเป็นสถานะต่างหากอีกสถานะหนึ่งแต่ว่าในตัว text บอกเอาไว้ไม่ชัดค่ะ

混元功พลังรวมศูนย์

MAX LV 49
สังกัด : ไร้สำนัก
เงื่อนไขการได้รับ :สามารถเอา item ที่ดรอปจากดันใหญ่ไปแลกกับ npc ได้ครับ (จะมีมาในแพทช์หลังๆ)
ประเภทวิชา : พลังภายใน(ลมปราณ)
ชนิด : ไทเก็ก
P17

P18
เมื่อระดับ (MAX LV) 49 มีคุณสมบัติดังนี้
Brawn +70
Dex +40
Breath +116
Spirit +96
Stamina +84
ความสามารถของการเพิ่มด้วยระดับอุปกรณ์สวมใส่
Brawn +105/+0
Balance +66/+0
Breath +174/+0
Spirit +144/+0
Stamina +126/+0
พลังชีวิต (Max HP) +4920
กำลังภายใน (Max MP) +1320
พลังป้องกัน (Max Parry) +3780
ป้องกันกำลังภายใน +120
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท ไท่เก็ก 20%
เพิ่มพลังโจมตีให้กับวิชาประเภท หยางแข็ง และ หยินอ่อน 16%
สถานะพิเศษ ที่ระดับ 49
เมื่อตนเอง ติดอยู่ในสถานะห้ามโจมตี สถานะบาดเจ็บ หรือ สถานะเชิงลบ ภายใน 3 วินาทีมีโอกาสฟื้นฟูเลือดทุกครั้งที่เกิดสถานะเชิงลบ

การได้มาของวิชาทั้ง 9
พลังอาทิตย์อัสดง : ดรอปจากสนธยา ระดับ Hell - Shura
วิชาห้าชีวิต : ดรอปจากป้อมเมฆเขียว ระดับ Hell - Shura
ปราณเมฆาม่วง : ดรอปจากเนินนกยูง ระดับ Hell - Shura
พลังสมดุลย์กายากล้าแกร่ง : ดรอปจากโรงเตี้ยมหลงเมิ่น ระดับ Hell - Shura
พลังนภาอสูร : ดรอปจากด่านหยานเมิ่น ระดับ Hell - Shura
ส่วนปราณ พลังคางคก วิชาดวงใจน้ำแข็ง คัมภีร์ดาบโลหิต พลังรวมศูนย์ สามารถเอา item ที่ดรอปจากดันใหญ่ไปแลกกับ npc ได้ครับ (จะมีมาในแพทช์หลังๆ)

ที่มา Itinmod.com
ข้อมูลบางส่วนจาก MMOsite

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น